ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 03.11.2017 г. от 10:00 часа в НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1927“ – Белово се проведе информационна среща за представители на читалища, организирана от МИГ „Белово, Септември, Велинград“  в рамките на изпълнение на дейности по Договор № РД 50-189/29.11.2016 г. за предоставяне на БФП за изпълнение на Стратегия „Водено от общностите местно развитие“.

Информация за проведена информационна среща