Покана

П О К А Н А

 За

 Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 20.11.2017 г. от 14.00ч. в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма заседателна зала.

Дневен ред:

  1. Промяна на членове на Управителен съвет на МИГ.
  2. Текущи.

 

Управителен съвет

на МИГ – Белово, Септември, Велинград