Съобщение относно Индикативната годишна работна програма

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА  СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“2018 ГОДИНА – изменена на 03.04.2018г.  Приета с Протокол №…

Повече »

Обявление относно конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения

На вниманието на кандидатите в конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Белово,…

Повече »