Покана относно общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград

Покана за Общо събрание на МИГ Белово, Септември, Велинград Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и…

Повече »