Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите…

Повече »