Category Archives: Новини

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ- Белово, Септември, Велинград – Мария Тодорова – Митова  участва в изнесеното заседание на Работната група за…….

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ

Годишен доклад -2016 г

Годишен доклад -2016 г.

Процедура за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Покана за ОС

Покана за ОС

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ОБЯВА 12.01.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Покана

Индикативен план 2017г.

Индикативен план 2017г.